หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๗๘๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเทศกาลเค้กของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดในไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
gAxWD7kMon104054.pdf  
   
วันที่ : 
21/12/2558  เวลา : 10:40:28 am
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล