หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าทีเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดในไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
1FFsSeFMon61808.pdf  
   
วันที่ : 
14/12/2558  เวลา : 06:18:08 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล