หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2
   
รายละเอียด : 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์แนบ .... >>>

   
เอกสารแนบ : 
McwpJyaWed30107.pdf  
   
วันที่ : 
2/12/2558  เวลา : 03:01:07 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล