หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
เอกสารแนบ : 
lc0WHPcMon51609.pdf  
   
วันที่ : 
9/11/2558  เวลา : 05:16:09 pm
ผู้ประกาศ :  
สุกัญญา พรมฆ้อง