หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
   
เอกสารแนบ : 
O2tQCeDMon51409.pdf  
   
วันที่ : 
9/11/2558  เวลา : 05:14:09 pm
ผู้ประกาศ :  
สุกัญญา พรมฆ้อง