หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
   
รายละเอียด : 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
เอกสารแนบ : 
vyoyWM1Fri52405.jpg  
   
วันที่ : 
6/11/2558  เวลา : 05:24:05 pm
ผู้ประกาศ :  
สุกัญญา พรมฆ้อง