หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   
รายละเอียด : 
ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (เบนซิน) จำนวน 1 คัน สามารถอ่านรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
XWgB51ETue71401.pdf  
   
วันที่ : 
3/11/2558  เวลา : 07:14:01 pm
ผู้ประกาศ :  
สุกัญญา พรมฆ้อง