หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
   
รายละเอียด : 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
DwI4q7bTue23311.pdf  
   
วันที่ : 
3/11/2558  เวลา : 02:33:11 pm
ผู้ประกาศ :  
สุกัญญา พรมฆ้อง