หัวข้อ :  
้เนื้อหาในการติวนักเรียน ในการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 (ปวช.3) ทุกสาขาวิชา
   
รายละเอียด : 
เรียน ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาวิชาในการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 เพื่อทดสอบ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
nVwouu7Sun44239.pdf  
   
วันที่ : 
25/10/2558  เวลา : 04:42:22 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร