หัวข้อ :  
เนื้อหาในการติวนักศึกษาในการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 (ปวส.2) ทุกสาขาวิชา
   
รายละเอียด : 
เรียน ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาวิชาในการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 เพื่อทดสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
VrzwLhMSun44052.pdf  
   
วันที่ : 
25/10/2558  เวลา : 04:40:52 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร