หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (เบนซิน) (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน
   
รายละเอียด : 
อ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
4HdDtG8Thu23840.jpeg  
   
วันที่ : 
22/10/2558  เวลา : 02:38:40 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง