หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (เบนซิน) จำนวน 1 คัน
   
รายละเอียด : 
อ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
JFL1hQoWed50654.jpg  
   
วันที่ : 
14/10/2558  เวลา : 05:06:54 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง