หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) อ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
XE8Hc2ATue30852.pdf  
   
วันที่ : 
22/09/2558  เวลา : 03:08:52 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง