หัวข้อ :  
แจ้งตัดสัญญาณ Uninet (ระหว่างวันที่ศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2558 ถึง 29 ส.ค. 2558 )
   
รายละเอียด : 
แจ้งตัดสัญญาณ Uninet (ระหว่างวันที่ศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 ) เนื่องจาก ทางทีมงาน Uninet ได้ดำเนินการย้าย Node ให้บริการ จาก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ไปติดตั้งที่ สพฐ.เขต 1 สุโขทัย *จึงไม่สามารถให้บริการสัญญาณเน็ต Uninet 100Mbps ได้ ดังนั้น หน่วยงานที่เชื่อมต่อสายสัญญาณ fiber optic จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จะไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้ปกติ โดยใช้สัญญาณจาก CAT 35Mbps *ผู้ดูแลระบบจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดความเร็วในการใช้งานลง เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งหมดภายในวิทยาลัยสามารถใช้งานได้โดยทั่วกัน จึงแจ้งเพื่อโปรดทราบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ติดต่อสอบถาม 0875274469
   
เอกสารแนบ : 
6caDXuuFri92515.jpg  
   
วันที่ : 
28/08/2558  เวลา : 09:25:15 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง