หัวข้อ :  
คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ 009/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 2558
   
รายละเอียด : 
คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ 009/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
bfyWiB7Fri14347.pdf  
   
วันที่ : 
3/07/2558  เวลา : 01:43:47 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง