หัวข้อ :  
ประกาศผล การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
   
รายละเอียด : 
อ่านรายละเอียดได้ที่ ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
L03ymUoMon45527.jpg  
   
วันที่ : 
29/06/2558  เวลา : 04:55:27 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง