หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
   
รายละเอียด : 
อ่านรายละเอียดได้ที่ ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
oWbyoJBFri50913.jpg  
   
วันที่ : 
26/06/2558  เวลา : 05:09:13 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง