หัวข้อ :  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานประจำศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)
   
รายละเอียด : 
อ่านรายละเอียดได้ที่ ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
tV5p6hJThu92510.jpg  
   
วันที่ : 
18/06/2558  เวลา : 09:25:10 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง