หัวข้อ :  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
   
รายละเอียด : 
อ่านรายละเอียดได้ที่ ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
y34oEo7Thu92407.jpg  
   
วันที่ : 
18/06/2558  เวลา : 09:24:07 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง