หัวข้อ :  
ด่วน! รับสมัครสอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
   
รายละเอียด : 

 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ทำหน้าที่สอน)  จำนวน    อัตรา  อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๗,๙๔๐  บาท   ตำแหน่งครูจ้างสอน

แผนกวิชาเลขานุการ  จำนวน    อัตรา 

อ่านรายละเอียดที่เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
hjavh8nTue82916.doc  
   
วันที่ : 
1/12/2552  เวลา : 08:29:16 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง