หัวข้อ :  
ตารางสอบ V-NET (ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา) ปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ตรวจสอบตารางสอบ V-NET และสิ่งที่จะต้องเตรียม
   
เอกสารแนบ : 
uyVSvtBMon85655.3 and pvs.2) 2557.pdf  
   
วันที่ : 
11/01/2558  เวลา : 06:14:11 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร