หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
   
รายละเอียด : 

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หยุด 29-30 ธันวาคม 2557

 

อ่านรายละเอียดได้ที่ ไฟล์เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
a4SCnxITue112728.jpeg  
   
วันที่ : 
23/12/2557  เวลา : 11:27:28 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง