หัวข้อ :  
กรอบเนื้อหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชาสามารถดูกรอบเนื้อหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 ค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
UAMNlzSSat101904.2557.pdf  
   
วันที่ : 
22/11/2557  เวลา : 10:19:04 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร