หัวข้อ :  
ใบสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ พิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ (สถานศึกษากลุ่มภาคเหนือ)
   
รายละเอียด : 

ใบสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ พิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ (สถานศึกษากลุ่มภาคเหนือ)

 

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
GiDHgUUThu23346.pdf  
   
วันที่ : 
20/11/2557  เวลา : 02:33:46 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง