หัวข้อ :  
ตารางการประชุมวิชาการ หัวหน้างานกิจกรรม ครูที่ปรึกษา องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 21
   
รายละเอียด : 
ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
   
เอกสารแนบ : 
umjLRQtWed15853.pdf  
   
วันที่ : 
25/11/2552  เวลา : 01:58:53 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง