หัวข้อ :  
ตารางการติว ระดับชั้น ปวส.2 เพื่อเตรียมตัวสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ตรวจสอบตารางติว วัน เวลา และสถานที่ในการติวเพื่อเตรียมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามครูธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 124 ค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
hEfU8ERWed124443.2_2557 (ปรับปรุง).pdf  
   
วันที่ : 
24/10/2557  เวลา : 08:35:13 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร