หัวข้อ :  
ตารางการติว ระดับชั้น ปวช.3 เพื่อเตรียมตัวสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ตรวจสอบตารางติว วัน เวลา และสถานที่ในการติวเพื่อเตรียมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามครูธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 124 ค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
Vo9NFXNWed124426.3_2557 (ปรับปรุง).pdf  
   
วันที่ : 
24/10/2557  เวลา : 08:34:36 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร