หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด (อาคารบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง และบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง)
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
xk4vfeIWed43924.pdf  
   
วันที่ : 
15/10/2557  เวลา : 04:39:24 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง