หัวข้อ :  
ผังการจัดการประชุมทางวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ..
   
รายละเอียด : 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2552

   
เอกสารแนบ : 
AY7C7ILWed15352.pdf  
   
วันที่ : 
25/11/2552  เวลา : 01:53:52 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง