หัวข้อ :  
การเข้าสอบปลายภาค และการประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 

แจ้ง  นักเรียน นักศึกษาทุกคน

          นักเรียน นักศึกษาทุกคนติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตามที่ประกาศนี้นะค่ะ

   
เอกสารแนบ : 
i6zNHR9Fri93138.pdf  
   
วันที่ : 
12/09/2557  เวลา : 09:31:38 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร