หัวข้อ :  
ตารางการประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 21
   
รายละเอียด : 

(ครูที่ปรึกษา นักศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ)

ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย

   
เอกสารแนบ : 
cLErsnjWed14824.pdf  
   
วันที่ : 
25/11/2552  เวลา : 01:47:28 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง