หัวข้อ :  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา)
   
รายละเอียด : 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชาสามารถตรวจเช็คตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมตัวสอบตามวัน เวลาที่กำหนดในตารางค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
HDbgCeUSun33722.1) 1-2557.pdf  
   
วันที่ : 
1/08/2557  เวลา : 04:45:27 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร