หัวข้อ :  
ตารางการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21
   
รายละเอียด : 

ระหว่างวันที่  14 – 18  ธันวาคม  2552    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

   
เอกสารแนบ : 
NNBCrQFWed14134.pdf  
   
วันที่ : 
25/11/2552  เวลา : 01:41:34 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง