หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อ ผู้กู้รายเก่าระดับชั้นปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะมาเซ็นต์แบบยืนยันค่าครองชีพ ในวันที่ 24 - 26 มิ.ย.2557
   
รายละเอียด : 
คลิกอ่านรายชื่อได้ตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ หากใครมีรายชื่อขอให้มาติดต่อ เพื่อเซ็นต์แบบยืนยันค่าครองชีพ ระหว่างวันอังคารที่ 24- วันพฤหัสบดีที่ 26 มิ.ย.2557 เวลา 08.00 - 17.00 น. ที่ห้องงานแนะแนวฯ
   
เอกสารแนบ : 
bXeNk52Wed44305.pdf  
   
วันที่ : 
18/06/2557  เวลา : 04:43:05 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง