หัวข้อ :  
แจ้ง! นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1 เรื่อง การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ
   
รายละเอียด : 

นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1

สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ได้แล้ว

ชื่อผู้ใช้ = รหัสบัตรประชาชน

รหัสผ่าน = รหัสนักเรียนนักศึกษา

 

*นักเรียนนักศึกษาที่ไม่สามารถใช้งาน username และ password ให้เขียน ใบคำร้องขอตรวจเช็ค username และ password

 ( ได้ที่ห้อง server งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ )

   
เอกสารแนบ : 
nrIV4SBMon33151.jpg  
   
วันที่ : 
9/06/2557  เวลา : 03:31:13 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง