หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตรม.
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
raYOqECTue40412.pdf  
   
วันที่ : 
22/04/2557  เวลา : 04:04:12 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง