หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์
   
รายละเอียด : 

สามารถ อ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
nTRlmikTue95202.pdf  
   
วันที่ : 
8/04/2557  เวลา : 09:52:02 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง