หัวข้อ :  
นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษ
   
รายละเอียด : 
นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกสาขาวิชา รับวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ, เกียรติบัตร V-NET ปีการศึกษา 2556 ได้ที่ห้องวิชาการด่วน
   
เอกสารแนบ : 
o1JBOBlFri92656.pdf  
   
วันที่ : 
4/04/2557  เวลา : 09:26:56 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร