หัวข้อ :  
กำหนดการ รับสมัคร นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2557 (รอบ2)
   
รายละเอียด : 

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบ2)  วันที่  20-27  เม.ย. 2557

สอบวัดแวว วันที่  28  เม.ย. 2557

ประกาศผล วันที่  29  เม.ย. 2557

มอบตัว วันที่  30 เม.ย. 2557

   
เอกสารแนบ : 
HDvuReCThu95648.jpg  
   
วันที่ : 
3/04/2557  เวลา : 09:25:21 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง