หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สามารถตรวจสอบรายชื่อ และจัดเตรียมเอกสารสำหรับรายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดท้ายประกาศนะค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
C4GO0vNWed94031.pdf  
   
วันที่ : 
2/04/2557  เวลา : 09:40:31 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร