หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
   
เอกสารแนบ : 
ynTDmXrThu24854.pdf  
   
วันที่ : 
20/03/2557  เวลา : 02:48:54 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร