หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์

 

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
4QwHfTCMon15953.pdf  
   
วันที่ : 
17/03/2557  เวลา : 01:59:53 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง