หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์
   
รายละเอียด : 

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์

 

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
DsNXTrQWed23325.pdf  
   
วันที่ : 
12/03/2557  เวลา : 02:33:25 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง