หัวข้อ :  
ผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา แยกตามองค์ประกอบฯ
   
รายละเอียด : 
นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา สามารถตรวจสอบผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล แยกตามองค์ประกอบฯ ได้แล้วนะค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
1r3wT9IMon23315.pdf  
   
วันที่ : 
24/02/2557  เวลา : 02:33:15 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร