หัวข้อ :  
ผลการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 (ปวช.3) ฉบับที่ 1
   
รายละเอียด : 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา สามารถตรวจสอบผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ได้แล้วนะค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
ppxBs9HMon22829.pdf  
   
วันที่ : 
24/02/2557  เวลา : 02:28:29 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร