หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มเติม โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มเติม โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557

 

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
kfOh6caWed112136.pdf  
   
วันที่ : 
22/01/2557  เวลา : 11:21:36 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง