หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มเติม โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มเติม โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557

 

สามารถ อ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
v3oN16cWed112018.jpg  
   
วันที่ : 
22/01/2557  เวลา : 11:20:18 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง