หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557

 

สามารถ อ่ายรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
wECE1vTFri93942.pdf  
   
วันที่ : 
17/01/2557  เวลา : 09:39:42 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง