หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557

 

สามารถ อ่ายรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
0atgl33Fri93102.pdf  
   
วันที่ : 
17/01/2557  เวลา : 09:31:02 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง