หัวข้อ :  
ตารางติวเตรียมสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา (ปรับปรุงใหม่)
   
รายละเอียด : 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ตรวจสอบตารางติว วัน เวลา และสถานที่ในการติวเพื่อเตรียมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามครูธิติรัตน์  เลขวรรณวิจิตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 124 ค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
T7woi9tMon44457.3_2556.pdf  
   
วันที่ : 
13/12/2556  เวลา : 11:40:29 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร